» Phích cắm di động loại kín nước F0132-6

0902 63 63 54