» Ổ cắm nối loại không kín nước F214-6

0902 63 63 54