» Ổ cắm kéo dài phổ thông 2200w 4 ổ trắng

0902 63 63 54