» Ổ cắm kéo dài phổ thông 2200w 3 ổ đen

0902 63 63 54