» Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F143-6

0902 63 63 54