» Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F1132-6

0902 63 63 54