Hình thức thanh toán

– Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản.

Trong nội dung chuyển khoản ghi rõ ID đơn hàng. Phú Quý sẽ xác nhận lại đơn hàng khi đã nhận được chuyển khoản.